تبلیغات
بهداشت محیط زیست - آشنایی با لیست قرمز Redlist IUCN
زمین پاک و سالم=زندگی سالم

 
این اتحادیه است متشکل از 83 کشور، 110 آژانس دولتی، بیش از 800 تشکل غیر‌دولتی و 10هزار دانشمند و کارشناس از 181 کشور که به صورت مشارکت جهانی فعالیت می‌کنند.
تاکنون دو گونه پستاندار ایرانی، شیر ایرانی و ببر ایرانی در کشور منقرض شده اند.

جدول 1 گونه های مختلف در معرض تهدیدIUCN می باشند

رده

وضعیت حفاظتی

نام گونه

پستانداران

وضعیت بحرانی ( (CR

------------

در معرض خطر انقراض ( EN )

ببر ( در محدوده آسیایی ) – گور ایرانی ( PERSIAN ONAGER ) – گوزن زرد ایرانی – نهنگ آبی – فک خزر

آسیب پذیر (VU)

شیر (در محدوده آسیایی) – یوزپلنگ آسیایی – خرس سیاه – پازن- گوسفند وحشی – آهو – خفاش انگشت دراز – خفاش نعل اسبی مهلی – زرده بر (موش هفت رنگ ) – نهنگ اسپرم – پورپوز پوزه پهن

پرندگان

وضعیت بحرانی ( (CR

درنای سیبری – گیلانشاه خاردار-کرکس پشت سفید – خروس کولی شکم سیاه ( اجتماعی )

در معرض خطر انقراض ( EN )

بالابان – اردک سر سفید – عروس غاز-کرکس مصری – سسک خوزی

آسیب پذیر (VU)

غاز پیشانی سفید کوچک – عقاب تالابی – عقاب شاهی – هوبره – کبوتر خاوری – دلیجه کوچک – عقاب دریایی پالاس – اردک مرمری- میش مرغ – پلیکان پا خاکستری – باکلان گلو سیاه

خزندگان

وضعیت بحرانی ( (CR

لاک پشت پوزه عقابی – ارمیاس ( لاسرتا ) پلسکه

در معرض خطر انقراض ( EN )

لاک پشت سبز – لاک پشت فراتی – افعی لطیفی

آسیب پذیر (VU)

تمساح تالابی ( پوزه کوتاه ) – لاک پشت مهمیزدار – لاک پشت آسیایی – لاک پشت زیتونی ریدلی – آگمای وزغی ایرانی – افعی البرزی – افعی زنجانی –

دوزیستان

وضعیت بحرانی ( (CR

سمندر غارزی ایرانی – سمندر کوهستانی لرستان – سمندر کوهستانی کردستان

آسیب پذیر (VU)

سمندر نارنجی یا سمندر کوهسانی آذربایجان

ماهیان

در معرض خطر انقراض ( EN )

چالباش – شیپ – قره برون – ازون برون – فیل ماهی ( بلوگا ) – کوسه ماهی سر چکشی

آسیب پذیر (VU)

ماهی آتلانتیس – ماهی کور غار – سگ ماهی – کوسه ماهی فسیلی – کوسه ماهی پرستار گندوم گون ( سبزه ) کوسه ماهی گیتاری – کوسه نهنگ – ماهی گیتاری بزرگ خال سفید – کوسه پلنگی ( کوسه گورخری) ماهی چهارگوش


لیست قرمز حیات وحش ( Redlist IUCN)

کل گونه های زنده موجود در عالم هستی از ۲ تا ۱۰۰ میلیون تخمین زده می شود. از این میان تنها ۸/۱ میلیون گونه توصیف شده است. در حالی که دانشمندان درباره تعداد گونه ای موجود بحث می کنند کاهش های جمعیتی و نرخ افزایشی انقراض گونه های توصیف شده و نشده در نتیجه فعالیت های مستقیم و غیر مستقیم بشر وجود دارد(بررسی ۱۶۸۶ گونه جانوری یک کاهش کلی ۳۰% را از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۵ نشان داد).

اگرچه از ۱۶۴۲۱۸۹ گونه توصیف شده تنها ۴۴۸۳۸ گونه شناسایی شده اند (تنها ۷/۲%) لیست قرمز IUCN (IUCN Red List) یک تصویر لحظه ای مفیدی از چیزی که امروزه برای گونه های مختلف جهان رخ می دهد را فراهم می سازد و نیاز اساسی را برای عملیات حفاظت تاکید می نماید. در سال ۲۰۰۰ لیست قرمزIUCN برای ۱۶۵۰۷ گونه مشخص شد که ۱۱۴۰۶ به عنوان گونه های تهدید شده لیست شد و در سال ۲۰۰۴ این لیست شامل ۳۸۰۴۷ گونه بود که ۱۵۵۸۹ تای آن شامل تهدید شده ها بود. در سال ۲۰۰۸ این لیست شامل ۴۴۸۳۸ گونه بود که ۱۶۹۲۸ آن تهدید شده ها بود. در این لیست ۸۶۹ انقراض ثبت شد (۸۰۴ گونه لیست شده به عنوان انقراض و ۶۵ گونه لیست شده به عنوان انقراض در حیات وحش).

اگر ۲۹۰ گونه به طور بحرانی در معرض خطر را بر چسب “احتمالا منقرض” بچسبانیم آمار انقراض به ۱۱۵۹ گونه می رسد. ۱۶۹۲۸ گونه خطر انقراض آنها را تهدید می کند(۳۲۴۶ گونه به طور بحرانی در معرض خطر و ۴۷۷۰ در معرض خطر و ۸۹۱۲ آسیب پذیر می باشند). ۵۵۷۰ گونه دارای اطلاعات ناقصی برای تعیین وضعیت تهدیدشان بود و به عنوان اطلاعات دارای نقص لیست شد. ۱۷۶۷۵ گونه به عنوان حداقل درگیری لیست شد که دارای احتمال پایینی از انقراض می باشند ولی طبقه بندیشون خیلی وسیع است و ممکن است شامل گونه هایی بشه که به حفاظت مربوط باشد(برای مثال آنها ممکن است دارای رنج محدودی اما نه با تهدیدهای مشاهده شده باشند یا اینکه جمعیت شان ممکن است کاهش یابد نه به اندازه کافی سریع برای اینکه زمان نداشته باشیم تا یه لیست در حال تهدید آماده کنیم).

یک نکته قابل ذکر است که لیست قرمز IUCN یک مرجع پایه برای گونه های جهان است و برای گونه های به طور کامل مشخص نشده یک تمایلی برای مشخص شدن گونه ها وجود داره و احتمال داده می شه تا در حال تهدید باشند. این غیر ممکن است که نتایج این لیست را برای همه جانداران بسط بدهیم (۳۸% از گونه ای لیست شده در معرض تهدیدند) و بگوییم ۳۸% از گونه ای جهان احتمالا در معرض تهدیدند.

ارزیابی پستانداران جهان نشان داد که یک چهارم گونه های پستانداران جهان (۲۲%) به صورت جهانی در معرض تهدید یا انقراضند و ۸۳۶ (۱۵%) دارای اطلاعات ناقص می باشند.

علی رغم ۳۶۶ گونه دوزیست جدید تعداد زیادی به عنوان در خطر تهدید لیست شده و انقراض مسلم دو گونه بحران انقراضی را که دوزیستان با آن مواجهند اثبات می کند. تقریبا یک سوم (۳۱%) در معرض تهدیدند یا منقرض شده اند و ۲۵% دارای اطلاعات ناقص هستند.

ارزیابی کامل پرندگان جهان نشان داد که بیشتر از یک هشتم آنها (۶/۱۳%) در معرض تهدید یا انقراض هستند. پرندگان دارای یک گروه خوب شناخته شده با کمتر از ۱% به عنوان اطلاعات ناقص می باشند.

برای اولین بار ۸۴۵ گونه مرجانهای با ساختمان ریفی آبهای گرم در لیست قرمز با بیش از یک چهارم (۲۷%) به عنوان در معرض تهدید و ۱۷% به عنوان اطلاعات ناقص لیست شده است.

همه ۱۶۱ گونه ماهی های دریاهای گرمسیر اکنون شناسایی شده اند. بیش از ۱۲% از آنها که جز گونه های ماهی های خوراکی محسوب می شوند در نتیجه ماهیگیری بیش از اندازه در معرض تهدید انقراض هستند و بیشتر از ۳۰% آنها دارای اطلاعات ناقصی می باشند.

همه ۱۲۸۰ گونه خرچنگ های آب شیرین مشخص شده اند. ۱۶% به عنوان تهدید به انقراض لیست شده اند و بیشتر از ۴۹% دارای اطلاعات ناقصی هستند.

۳۵۹ ماهی آب های شیرین مختص به اروپا هستند با ۲۴% به عنوان در معرض تهدید و تنها ۴% دارای اطلاعات ناقص لیست شده اند.لیست قرمز IUCN شامل شناسایی تعدادی گونه های منحصر به فرد قابل توجه مثل شناسایی ۱۴ نوع رطیل در هند و ۱۲ ماهی آب شیرین دریاچه Dianchi در چین نیز می باشد.


تعداد و نسبت های گونه های مشخص شده و گونه های مشخص شده در معرض تهدید در۲۰۰۸ IUCN Red List بوسیله گروه مهره داران

مهره داران
تعداد تخمینی از گونه های توصیفی
تعداد گونه های های ارزیابی شده
تعداد گونه های تهدید شده
تعداد تهدید شده ها به عنوان درصدی از گونه های توصیف شده
تعداد تهدید شده ها به عنوان درصدی از گونه های ارزیابی شده
پستانداران
۵۴۸۸ ۵۴۸۸ ۱۱۴۱ ۲۱% ۲۱%
پرندگان
۹۹۹۰ ۹۹۹۰ ۱۲۲۲ ۱۲% ۱۲%
خزندگان
۸۷۳۴ ۱۳۸۵ ۴۲۳ ۵% ۳۱%
دوزیستان
۶۳۴۷ ۶۲۶۰ ۱۹۰۵ ۳۰% ۳۰%
ماهی ها
۳۰۷۰۰ ۳۴۸۱ ۱۲۷۵ ۴% ۳۷%
مجموع مهره داران
۶۱۲۵۹ ۲۶۶۰۴ ۵۹۶۶ ۱۰% ۲۲%
مجموع کل جانداران ۱۶۴۲۱۸۹
۴۴۸۳۸
۱۶۹۲۸
۱%
۳۸٪گروه بندی جانوران بر اساس تخمین جمعیتی در  IUCN Red List

طبقه بندی
اندازه جمعیت موثر تخمین زده شده (Ne)
به طور بحرانی در معرض خطر 
(Critically Endangered-CR)
Ne < 250- در حال کاهش و متلاشی شده
در معرض خطرEN- Endangere))
Ne < 2,500- در حال کاهش و متلاشی شده
آسیب پذیر (Vulnerable-VU)
Ne < 10,000- در حال کاهش و متلاشی شده
نزدیک به تهدید شدن(Near Threatened)
Ne=10,000-50,000)-شرایط نزدیک به آسیب پذیر بودن
کمترین نگرانی (Least Concern)
شرایط قرار گیری در هیچ کدام ازطبقه بندی های بالا را ندارد
Neتعداد تخمین زده شده از حیوانات بالغ در حیات وحش

تعداد ۵۰۰۰۰ تا جاندار خط جدا کننده بین نزدیک به تهدید شدن با کمترین نگرانی می باشد.


برچسب ها : iucn redlist iran, redlist iran, redlist ایران, ایران iucn, رد لیست, رد لیست ایران, رد لیست حیوانات وحشی, لیست قرمز iucn, لیست قرمز حیات وحش

  -------------- ----------- -----------
صفحات
نویسندگان
برچسب ها
نظر سنجی
آیابرای نویسندگی و طراحی وتشکیل انجمن می توانید دست دوستی داده و با ماهمکاری کنید؟دیگر موارد
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
 ------------------------------------------

برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


دریافت كد گالری عكس در وب

-------------------- -------------- --- تماس با ما ------------------------ ---------------------------
 ------------------------
weblogbartar.ir
weblogbartar.ir
------------------ -------------------------
------------------------------
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
------------------------------------
-------------------------------- ------------------------------- -----------------------------

بهداشت محیط زیست

-----------------------------

بهداشت محیط زیست

------------------------------ --------------------------------
--------------------------
--------------------------------- تماس با ما ------------------------