تبلیغات
بهداشت محیط زیست - نامگذاری آلکن ها و آلکین ها
زمین پاک و سالم=زندگی سالم

آلکن ها:

 

 

ترکیبات هیدروکربنی راست زنجیری هستند که در ساختمان آنها یک و تنها یک پیوند دوگانه یافت می شود. این ترکیبات به دلیل داشتن پیوند دوگانه می توانند در واکنشهای مختلفی از جمله واکنشهای افزایشی شرکت نمایند. به همین دلیل در پتروشیمی از اهمیت خاصی برخوردار هستند، هرچند كه مقدار آنها در نفت خام زیاد نیست. به آلكن ها لقب اولفین ها را نیز داده اند. كربن های شركت كننده در پیوند دوگانه دارای هیبریداسیونsp2 بوده و سایر كربن ها هیبریداسیون sp3  می باشند. بدین ترتیب می توان گفت كه در ساختمان آلكن ها یك پیوند از نوع

پای بوده و سایر پیوندها از نوع سیگما می باشند. فرمول عمومی آلكن ها CnH2n می باشد.

- نامگذاری آلکن ها:

 برای نامگذاری آلکن ها مانند آلكان ها نام زنجیر اصلی از تعداد کربن ها گرفته می شود، فقط پسوند مربوط به آلكن ها متفاوت است، یعنی به جای "ان" از "اِن" استفاده می كنیم. آلكن های بدون شاخه را به شكل زیر نامگذاری می كنیم:

۱- اگر تعداد كربن ها كمتر از ۴ باشد:

" تعداد كربن با لفظ یونانی + اِن"

مثال:

            پروپن

 

۲- اگر تعداد كربنها بیشتر یا مساوی با ۴ باشد:

زنجیر را از سمت نزدیكتر به پیوند دوگانه شماره گذاری نموده، آنگاه به شكل زیر عمل می نماییم:

" شماره كربن بند دوگانه + تعداد كربن ها با لفظ یونانی + اِن"

مثال:

    ۲ - بوتن

 

   ۲ - بوتن

 

برای نامگذاری آلکن های شاخه دار به روش زیر عمل می کنیم:

۱- بلندترین زنجیر دارای پیوند دوگانه را به عنوان زنجیر اصلی در نظر می گیریم.

۲- زنجیر اصلی را از سمت نزدیکتر به پیوند دوگانه شماره گذاری می نماییم. اگر پیوند دوگانه درست وسط زنجیر بود از سمت نزدیکتر به شاخه زنجیر اصلی را شماره گذاری می نماییم و در نهایت اگر در این مورد نیز تفاوتی نداشته باشد، شماره گذاری را طوری انجام می دهیم كه مجموع اعداد به كمترین حالت ممكن برسد. 

۳- زنجیر اصلی را مانند آلكن های بدون شاخه نامگذاری می كنیم.

۴- بقیه قواعد مانند قواعد مطرح شده برای آلكان ها می باشد.

و در نهایت از الگوی زیر پیروی می نماییم:

" شماره كربن محل شاخه + نام شاخه + نام زنجیر اصلی"

مثال:

     ۲ - متیل ۱- بوتن

 

     ۴- اتیل ۳ - اكتن

 

-  آلکین ها:

 

 

ترکیباتی هستند که در ساختمان آنها یک و فقط یک پیوند سه گانه وجود دارد، بدین ترتیب هیبریداسیون كربن های شركت كننده در پیوند سه گانه sp بوده و بقیه كربن ها دارای هیبریداسیون  sp3  هستند. در ساختار این هیدروكربن ها دو پیوند از نوع پیوندهای پای بوده و

مابقی پیوندها از نوع سیگما می باشند. فرمول عمومی آلكین ها CnH2n-2 می باشد.

 

- نامگذاری آلكین ها:

تمام قوانین نامگذاری برای آلكین ها در مورد پیوند سه گانه مانند قوانین حاكم بر پیوند دوگانه آلكن ها می باشد و سایر قوانین نامگذاری مانند آلكان ها می باشد. در آلكین ها از پسوند "ین" در نامگذاری زنجیر اصلی استفاده می شود.

مثال:

    ۳ و۷ دی متیل ۴ - نونین

  -------------- ----------- -----------
صفحات
نویسندگان
برچسب ها
نظر سنجی
آیابرای نویسندگی و طراحی وتشکیل انجمن می توانید دست دوستی داده و با ماهمکاری کنید؟دیگر موارد
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
 ------------------------------------------

برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


دریافت كد گالری عكس در وب

-------------------- -------------- --- تماس با ما ------------------------ ---------------------------
 ------------------------
weblogbartar.ir
weblogbartar.ir
------------------ -------------------------
------------------------------
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت
------------------------------------
-------------------------------- ------------------------------- -----------------------------

بهداشت محیط زیست

-----------------------------

بهداشت محیط زیست

------------------------------ --------------------------------
--------------------------
--------------------------------- تماس با ما ------------------------